Szef Zespołu, Administrator Nieruchomości

Mateusz Szymański skończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, ale też nauczył się systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu. Zdaniem Mateusza są to dwie cechy, które decydują o predyspozycjach do pracy Administratora. Swoją przygodę z zarządzaniem nieruchomościami rozpoczął w 2012 roku, kiedy to miał okazję poznać specyfikę funkcjonowania niewielkich kamienic charakterystycznych dla warszawskiej Pragi. Stopniowo poszerzając wiedzę z zakresu administrowania, doskonalił się w zarządzaniu, poczynając od Asystenta Administratora, na samodzielnym administrowaniu kończąc. W pracy ceni sobie przede wszystkim kontakt z ludźmi. Każdy z mieszkańców jest osobną historią, którą należy poznać, by wiedzieć, czego oczekuje od swojego Administratora. Mateusz każdy przypadek traktuje w sposób indywidualny i stara się uniknąć  działań sztampowych. Za niezbędne uważa ciągłe samodoskonalenie i poszerzanie wiedzy. Dynamika zmian legislacyjnych, czy upowszechnianie się nowoczesnych technologii, obliguje każdego Administratora oraz Zarządcę do nieustannego podnoszenia kwalifikacji.

Moim zdaniem w Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami zebrano grupę ludzi, których dążenie do doskonałości skutecznie burzy stereotypowe postrzeganie Zarządcy Nieruchomości.