Administrator Nieruchomości

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości.

Za determinanty zarządzania nieruchomościami uważa kształtowanie ich wartości, potencjału funkcjonalnego oraz relacji między poszczególnymi właścicielami. Aspekty kierowania nieruchomościami wielolokalowymi poznawał w Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami, zaczynając od stanowiska Asystenta. Ceni prace zespołową, dzięki której może czerpać z doświadczeń od współpracowników i mieszkańców. Zarządzanie traktuje jako przestrzeń do wprowadzania nowych nietypowych rozwiązań i uzyskiwania efektów synergii, dzięki którym mieszkańcy czerpią wymierne korzyści.