Administrator Nieruchomości

Studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Gospodarka Przestrzenna o nachyleniu specjalizacyjnym Zarządzanie Nieruchomościami.

Swoją karierę w firmie Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami rozpoczęła w 2015 roku jako Młodszy Asystent Administratora Nieruchomości. Szybko dała się poznać jako dynamiczna i otwarta na wyzwania osoba. Łącząc wiedzę merytoryczną z doświadczeniem zdobywanym każdego dnia w pracy, wzbijała się po szczeblach kariery zawodowej, stając się samodzielnym Administratorem.

Do priorytetowych celów Ewy należy zaliczyć tworzenie zdrowych relacji z Mieszkańcami, a także wykorzystywanie wcześniejszego doświadczenia zawodowego do właściwego rozplanowywania zadań i obowiązków, jakie są stawiane każdego dnia w pracy Zarządcy Nieruchomościami.

Ewa nie lubi stać w miejscu, w momentach krytycznych poszukuje rozwiązań alternatywnych, a pomoc innym traktuje jako swój naturalny obowiązek, co wynika z jej zamiłowania do działań wolontariackich.

Dewizą Ewy jest: „Nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko strach, który nas paraliżuje”.