Biuro:

Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 20
02-591 Warszawa
22 658 05 54
info@c-zn.pl

 

Zarząd:

Michał Piotrowski
Prezes Zarządu
michal.piotrowski@c-zn.pl

Danuta Osuch
Członek Zarządu
danuta.osuch@c-zn.pl

Hubert Pieknik
Członek Zarządu
hubert.pieknik@c-zn.pl

 

Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.:

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla M.St.Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000290807
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN
Regon: 141107562
NIP: 7010095081

Formularz kontaktowy

Napisz do nas!